לקט: גודל מעלת התפילה

שערי תפילה לא ננעלו אף על פי שמשפטי האדם מצד תולדתו ומערכת מזלו [הם] מבוא גדול בענייניו ובהצלחתו ובמקריו, עד שדלת הנועלת לא במהרה היא נפתחת, מכל מקום, אין בזה עיכוב מכל וכל, אלא הדבר מסור לתפילה ולמעשים, ולעולם שערי תפילה או מעשים טובים לא ננעלו, אלא [הם] מגינים בעדו ומשנים עליו סדרי בראשית שלו, […]

לקט: גודל מעלת התפילה Read More »