סגולות לפרנסה

סגולות נפלאות לפרנסה

סגולה א.

סגולה לפרנסה לקיים בכל מוצאי שבת את סעודת מלוה מלכה. (סגולות ישראל, מערכת פ)

סגולה ב.

סגולה לפרנסה, לומר במוצאי שבת את 'ויתן לך האלקים' (מובא בסידורים לאחר תפילת ערבית למוצאי שבת), ומוטב שיאמרוהו שניים ביחד. (שם)

סגולה ג.

סגולה נוספת לפרנסה: לומר בכל יום את שלש-עשרה עיקרי האמונה, וגם, לקרוא את איגרת הרמב"ן (שם)

סגולה ד.

"כל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצוים לו בכבוד כל ימיו" (ספר החינוך, מצוה ת"ל)

סגולה ה.

סגולה בדוקה ומנוסה לעושר ולהצלחה, להפריש מעשר מכל רווח שירוויח, כמו שכתוב "בחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמים", ואמרו חכמינו ז"ל "עשר בשביל שתתעשר" (סגולות ישראל, מערכת ה אות לח)

סגולה ו.

סגולה לפרנסה לומר בכל יום את הפסוק "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך", ויאמר פסוק זה עשר פעמין בבוקר ועשר פעמים בערב. (סגולות ישראל, מערכת פ אות כג)

סגולה ז.

סגולה לפרנסה לספר בכל מוצאי שבת איזה סיפור מרבינו הבעל שם טוב הקדוש, והוא סגולה גדולה לפרנסה. (שם, אות כא)

רוצים לקבל תזכורת לפני ימים מיוחדים לתפילה?
לחצו והצטרפו בוואטסאפ:
קבוצה 1 | קבוצה 2 קבוצה 3קבוצה 4 
קבוצה 5 | קבוצה 6 | קבוצה 7 | קבוצה 8
קבוצה 9 | קבוצה 10
המפיצים של תפילה בטלגרם בואו לקרוא סיפורי צדיקים מרתקים - לחצו כאן