כ״ב באייר תשע״א

תפילת העני

שלשה הם – אומר הזוהר הקדוש – שכתוב בהם תפילה: משה רבינו, דוד המלך ועני. משה, שנאמר בו "תפילה למשה איש האלקים"; דוד, שאמר "תפילה לדוד הטה ה' אזנך ענני"; ועני, שנאמר: "תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו". והזוהר הקדוש שואל: מבין שלשת התפילות האלה, איזו היא החשובה ביותר בעיני ה'? מן הסתם, …

תפילת העני Read More »

כח התפילה

(מתוך ההקדמה לסידור "מנחת ירושלים":) "וכי תאמר בלבבך: לעבודת השדה: כלי מחרישה בידינו, אשר הורישום לנו עובדי האדמה; לעבודת ליבי: אין בידי מאומה! במה אוכל להניר ניר על תלמי לבבי? להסיר כל אבני מכשול ולבער החוחים והקוצים משחיתי הנפש? דע לך, אחי! כי יש בידינו כלי קודש לשרת ולעבוד בו עבודת הלב, הורישום לנו עובדי …

כח התפילה Read More »

ל"ג בעומר – חגיגת הזכרון…

במסכת שבת (דף קלח עמוד ב) מסופר על מחלוקת שניטשה בין החכמים בעת כינון הסנהדרין בעיר יבנה. המחלוקת לא היתה על הלכה מסויימת, או בהכרעת דין מסובך; המחלוקת היתה סביב עתידו של עם ישראל לקראת סוף הגלות. כל חכמי הסנהדרין אמרו שעתידה תורה להשתכח מישראל, ואילו רבי שמעון בר יוחאי חלק על דעתם ואמר חס …

ל"ג בעומר – חגיגת הזכרון… Read More »