כ״ב באדר ב׳ תשע״א

מדרש רבה: התפללו לפני ואני מקבל!

אלה הם דברי רבותינו ז"ל, במדרש רבה (פרשת תצוה): לפי שישראל אומרים: רבון העולם, הנשיאים חוטאים ומביאים קרבן ומתכפר להם; משיח חוטא, ומביא קרבן ומתכפר לו; אנו, עניים, ואין לנו להביא קרבנות… אמר להם: דברים אני מבקש! שנאמר, "קחו עמכם דברים ושוב אל ה'" ואני מוחל על כל עוונותיכם. אמרו לו: אין אנו יודעים. אמר […]

מדרש רבה: התפללו לפני ואני מקבל! Read More »

רובד עמוק יותר בברכות תפילת שמונה עשרה

בתלמוד ירושלמי, מסכת ברכות (דף לג עמוד ב) מצאנו ארבע דעות בשאלה מהיכן למדו אנשי כנסת הגדולה שתפילה שלימה צריכה להיות של שמונה עשרה ברכות. לדעת רבי יהושע בן לוי הוא נלמד משמונה עשרה מזמורים שאמר דוד המלך עד שסיים ואמר "יהיו לרצון אמרי פי" (בסוף פרק יט, ופירשו שפרק ב הוא המשך לפרק א

רובד עמוק יותר בברכות תפילת שמונה עשרה Read More »

Scroll to Top