תפילת חנה

תפילה שמקובל (בעיקר בקהילות הספרדים) לאמרה לפני התפילה, "כדי להעלות בזכרונינו גדולותיו יתברך, שהוא משפיל ומרים ומשמח בישועתו לחסור"י מחסר"א וכמו ששימח לחנה שנתן לה בן, שנתקבלה תפילתה; באופן שיבוא האדם בלב שלם להודות לו ולברך בשמו יתברך, וכן לכרות החיצונים שמעכבים התפילה, כמו שסיימה חנה בתפילתה, דכתיב ה' יחתו מריביו‏"‏ (עבודת התמיד, ל"ג ב) תפילת […]

תפילת חנה Read More »