תפילה לשובבי"ם

תפילה לימי שובבי"ם תפילה נפלאה מרבינו החיד"א זצוק"ל לימי השובבים – השבועות בהם קוראים את הפרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו ומשפטים, הובאה בספרו 'יוסף בסדר', וזו לשונו: שאל איש אחד שהיה רוצה להתענות שובבים, וירא כי לא יכול, כי יש לו חולאים, גם שיבה זרקה בו, ולכן בעצמו ציער מה יעשה לתקון נפשו. ואמרתי […]

תפילה לשובבי"ם Read More »