אמונה, תפילה ושפע…

כל יהודי צריך להתחזק מאוד באמונה שהוא מאמין בעצמו, פירוש: בכח שיש לו לפעול כל דבר שהוא חפץ בו על ידי תפילה. פעמים רבות, אנו רואים בני אדם שנופלים למן חלישות דעת, כפי שיודע כל אחד מאיתנו, ונדמה להם שאין להם את הכח לפעול בתפילתם, ושתפילתם אינה פועלת וממילא אינה 'שווה' כלום חלילה וחולשה זו […]

אמונה, תפילה ושפע… Read More »