רובד עמוק יותר בברכות תפילת שמונה עשרה

בתלמוד ירושלמי, מסכת ברכות (דף לג עמוד ב) מצאנו ארבע דעות בשאלה מהיכן למדו אנשי כנסת הגדולה שתפילה שלימה צריכה להיות של שמונה עשרה ברכות. לדעת רבי יהושע בן לוי הוא נלמד משמונה עשרה מזמורים שאמר דוד המלך עד שסיים ואמר "יהיו לרצון אמרי פי" (בסוף פרק יט, ופירשו שפרק ב הוא המשך לפרק א […]

רובד עמוק יותר בברכות תפילת שמונה עשרה Read More »