סגולות לחולה

סגולות נפלאות לחולה, לא עלינו, לרפואה וישועה סגולה א."ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, ואלו הן: [נתינת] צדקה, צעקה [לה'], שינוי השם [של החולה] ושינוי מעשה." ויש אומרים, גם שינוי מקום. ואין לשנות שמו של החולה ללא ידיעתו, אלא אם כן השעה דוחקת ואין אפשרות להודיעו. (רפואה וחיים פרק א אות י"ט) סגולה ב.מי […]

סגולות לחולה Read More »