סגולות לחולה

סגולות לחולה

סגולות נפלאות לחולה, לא עלינו, לרפואה וישועה סגולה א."ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, ואלו הן: [נתינת] צדקה, צעקה [לה'], שינוי השם [של החולה] ושינוי מעשה." ויש אומרים, גם שינוי מקום. ואין לשנות שמו של החולה ללא ידיעתו, אלא אם כן השעה דוחקת ואין אפשרות להודיעו. (רפואה וחיים פרק א אות י"ט) סגולה ב.מי […]

סגולות לחולה Read More »

סגולות

סגולות בנושאים שונים מבוא למדור הסגולות אף על פי שישנן סגולות רבות שיסודן ושרשן במקום קדוש – דברי רבותינו  הקדושים זיע"א, הרי שיש לזכור תמיד כי אסור לעשות את העיקר טפל ואת הטפל עיקר, ואסור לטעות ולחשוב שסגולות הינן תחליף לשמירת תורה ומצוות – או לתפילה פשוטה לבורא עולם. בכל מקרה, צריך תמיד לזכור, שהפתרון

סגולות Read More »

Scroll to Top