סגולות להריון

סגולות להריון

סגולות לאשה לתקופת ההריון סגולה א. סגולה למעוברת שתלד בשלום ולא יקרה לה או לתינוק שום דבר לא טוב חלילה, שכשתגיע לחודש התשיעי להריונה, תטבותל במקוה כשרה. (רפאל המלאך, אות מ) סגולה ב. סגולה לאשה מעוברת שתהיה לה לידה קלה: שביום הושענא רבה, אחרי התפילה, תיקח את האתרוג ותנשוך את הפיטם בשיניה. (סגולות ישראל, מערכת […]

סגולות להריון Read More »

סגולות

סגולות בנושאים שונים מבוא למדור הסגולות אף על פי שישנן סגולות רבות שיסודן ושרשן במקום קדוש – דברי רבותינו  הקדושים זיע"א, הרי שיש לזכור תמיד כי אסור לעשות את העיקר טפל ואת הטפל עיקר, ואסור לטעות ולחשוב שסגולות הינן תחליף לשמירת תורה ומצוות – או לתפילה פשוטה לבורא עולם. בכל מקרה, צריך תמיד לזכור, שהפתרון

סגולות Read More »

Scroll to Top