פרשת המן כסגולה לפרנסה

מאמר קצר על המקורות לאמירת פרשת המן כסגולה לפרנסה, ובפרט ביום שלישי בשבוע שקוראים בו את פרשת בשלח. מרן המחבר כותב בשולחן ערוך (או"ח, א,ה) "טוב לומר פרשת העקידה ופרשת המן" ובחיבורו 'בית יוסף' (על ארבעה טורים) כתב שהסיבה לכך היא "כדי שיאמין שכל מזונותיו באין לו בהשגחה". רבינו בחיי מחזק את ענין זה וכותב […]

פרשת המן כסגולה לפרנסה Read More »