לקט בענין התפילה

לקט קצר בענין מעלתה וחשיבותה של התפילה: "יש אדם, שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו, אשר הוא תמיד בוכה ומתחנן – אף על פי שאין בידו זכות ומעשים טובים, מקבל הקדוש ברוך הוא [את] תפילתו ועושה חפצו" (ספר חסידים) לעת צורך, אדם, כמה תשתפל בכמה תחינות לפני בני תמותה, [למען] […]

לקט בענין התפילה Read More »