לקט: גודל מעלת התפילה (ג)

קבלת התפילה – בעבור תוקף התחנונים… "יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו, אשר תמיד בוכה ומתחנן, אף על פי שאין בידו זכות ומעשים טובים, מקבל הקדוש ברוך הוא תפילתו ועושה חפצו" (ספר חסידים, קל) גודל כח התפילה "וצריך אתה לדעת כי כח התפילה גדול, ואפילו לשנות הטבע, ולהינצל […]

לקט: גודל מעלת התפילה (ג) Read More »