לג בעומר

לג בעומר (ושירי ל"ג בעומר להורדה)

לחצו כאן והורידו את להדפסה מסורת קבלה היתה מדור דור שיום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי – ל"ג בעומר היה. ויום פטירתו נתמלא אור גדול של שמחה אין קץ על ידי הסודות הטמירים שגִּלה לתלמידיו באותו יום ושנכתבו בספר הזֹּהר, ולא היה העולם כדאי כאותו יום שענינים נשגבים אלה נתגלו לבריות. והיה היום הזה […]

לג בעומר (ושירי ל"ג בעומר להורדה) Read More »

ל"ג בעומר – חגיגת הזכרון…

במסכת שבת (דף קלח עמוד ב) מסופר על מחלוקת שניטשה בין החכמים בעת כינון הסנהדרין בעיר יבנה. המחלוקת לא היתה על הלכה מסויימת, או בהכרעת דין מסובך; המחלוקת היתה סביב עתידו של עם ישראל לקראת סוף הגלות. כל חכמי הסנהדרין אמרו שעתידה תורה להשתכח מישראל, ואילו רבי שמעון בר יוחאי חלק על דעתם ואמר חס

ל"ג בעומר – חגיגת הזכרון… Read More »

תפילה לל"ג בעומר

תפילות נפלאות לל"ג בעומר – יום הילולת רשב"י שתי תפילות נפלאות ליום הילולת התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א – יום ל"ג בעומר: התפילה הידועה, שממוסגרת במירון ליד הציון הקדוש, ותפילת מרן הבן איש חי זיע"א שתיקן לומר ביום ל"ג בעומר. תפילה לל"ג בעומר | תפילה לל"ג בעומר מהבן איש חי להורדה:  | להורדה: 

תפילה לל"ג בעומר Read More »

Scroll to Top