תפילת העני

שלשה הם – אומר הזוהר הקדוש – שכתוב בהם תפילה: משה רבינו, דוד המלך ועני. משה, שנאמר בו "תפילה למשה איש האלקים"; דוד, שאמר "תפילה לדוד הטה ה' אזנך ענני"; ועני, שנאמר: "תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו". והזוהר הקדוש שואל: מבין שלשת התפילות האלה, איזו היא החשובה ביותר בעיני ה'? מן הסתם, […]

תפילת העני Read More »