התרת נדרים והתרת קללות

התרת נדרים והתרת קללות התרת נדרים נוסח ספרדי | התרת קללות | התרת נדרים נוסח ספרד | מסירת מודעה להחיד"א התרת נדרים – נוסח עדות המזרח יש נוהגים לעשות התרה ביום י"ט אב שהוא ארבעים יום לפני ראש השנה, ובערב ראש חודש אלול שהוא ארבעים יום לפני כיפור, ובערב ראש השנה ובערב כיפור. ויעמדו המבקשים […]

התרת נדרים והתרת קללות Read More »