גלות

ל"ג בעומר – חגיגת הזכרון…

במסכת שבת (דף קלח עמוד ב) מסופר על מחלוקת שניטשה בין החכמים בעת כינון הסנהדרין בעיר יבנה. המחלוקת לא היתה על הלכה מסויימת, או בהכרעת דין מסובך; המחלוקת היתה סביב עתידו של עם ישראל לקראת סוף הגלות. כל חכמי הסנהדרין אמרו שעתידה תורה להשתכח מישראל, ואילו רבי שמעון בר יוחאי חלק על דעתם ואמר חס […]

ל"ג בעומר – חגיגת הזכרון… Read More »

ויזעקו!

בתוך כל הבלגאן הגדול מסביב עם ארצות ערב, כאשר גל הפיגועים גובר, המצב הנפשי – או כפי שאנו קוראים לו: גלות הנפש והגוף – מתערער, אנו שואלים את עצמינו פעמים רבות: מה היה הסוד שהוציא את אבותינו מהגלות של מצרים, מהו הדבר שעזר להם סוף סוף להיגאל? אנו כל הזמן מנסים את כל הסגולות, את

ויזעקו! Read More »

Scroll to Top