בקשה

שיר נפלא מרבינו הסטייפלר

שיר נפלא, שהוא בעצם תפילה נפלאה, שכתב רבינו הסטייפלר  (רבי יעקב ישראל קנייבסקי) זיע"א, על כריכת המחזור לימים נוראים שלו, תחת הכותרת "שיר אהבה ודבקות להשם יתברך". אלקינו ואלקי אבותינו אויתיך קויתיך מארץ מרחקים. זכרתיך שיחרתיך קראתיך ממעמקים. דרשתיך ביקשתיך ברחובות ובשווקים. אהבתיך איויתיך כאיל על אפיקים. הנני אני עיני ורצוני לך שוכן שחקים. יצרתני […]

שיר נפלא מרבינו הסטייפלר Read More »

ויזעקו!

בתוך כל הבלגאן הגדול מסביב עם ארצות ערב, כאשר גל הפיגועים גובר, המצב הנפשי – או כפי שאנו קוראים לו: גלות הנפש והגוף – מתערער, אנו שואלים את עצמינו פעמים רבות: מה היה הסוד שהוציא את אבותינו מהגלות של מצרים, מהו הדבר שעזר להם סוף סוף להיגאל? אנו כל הזמן מנסים את כל הסגולות, את

ויזעקו! Read More »

מדרש רבה: התפללו לפני ואני מקבל!

אלה הם דברי רבותינו ז"ל, במדרש רבה (פרשת תצוה): לפי שישראל אומרים: רבון העולם, הנשיאים חוטאים ומביאים קרבן ומתכפר להם; משיח חוטא, ומביא קרבן ומתכפר לו; אנו, עניים, ואין לנו להביא קרבנות… אמר להם: דברים אני מבקש! שנאמר, "קחו עמכם דברים ושוב אל ה'" ואני מוחל על כל עוונותיכם. אמרו לו: אין אנו יודעים. אמר

מדרש רבה: התפללו לפני ואני מקבל! Read More »

Scroll to Top