כרום זולות לבני אדם…

כְּרֻם זֻלּוּת לִבְנֵי אָדָם… לפסוק זה בתהלים (פרק יב פסוק ט) מצינו שני פירושים בגמרא (ברכות דף ו עמוד ב): 1. שהוא מכוון על זלזול – זֻלּוּת – שיש לבני אדם על התפילה וכוחה הגדול והרם – כְּרֻם. 2. שהוא מכוון על אדם שנזקק לבריות שעקב כך נצרך לזלזל – זֻלּוּת – בעצמו, ועל ידי הבושה, פניו […]

כרום זולות לבני אדם… Read More »