איך מתפללים

לקט: גודל מעלת התפילה (ב)

על כל דבר צריך להתפלל "ישים כל מגמותיו לה' להתפלל לו על כל צרכיו אפילו דבר קטן או גדול, לא יבצר דבר מה שלא יתפלל בו לה'. אם צריך לעשות שידוך לעצמו או לבניו ובנותיו, יתפלל לה'; לסחורה, יתפלל לה' שיצליחו ויוליכו בדרך הישר. כללו של דבר, אין דבר מה שרצונו לעשות בו היום שלא […]

לקט: גודל מעלת התפילה (ב) Read More »

מעלת וחובת התפילה

קראתי – ויענני! "אם היות שאמרו לעולם יקדים האדם תפילה לצרה, ואף על פי שאני לא קראתיו אלא בהיותי בתוך הצרה – קראתי ויענני, ענני ה', ולא עוד אלא שעם היות שלא ערכתי תפילה ותחנונים ולא התאמצתי, בכל זאת קראתי בקריאה לבד, קראתי ויענני" (מזמור לתודה לרבי שמשון מאוסטרופולי) ואתחנן אל השם – בכל מצב

מעלת וחובת התפילה Read More »

Scroll to Top