מאמרים על תפילה ועוד

שקעה חמה

"שקעה חמה" שיר תפילה זה, שהיה נפוץ בעולם הישיבות הליטאי, ומוכר גם בשינויי נוסח (ראו…

קרא עוד…

תפילה ומזל…

מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה 'בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא…

קרא עוד…