תפילה לפרנסה (השל"ה)

תפילת השל"ה על פרנסה תפילה זו, שחיבר רבינו השל"ה, אינה תפילה לפרנסה במובן המילולי של המילה, כפי שיראה כל מעיין, כי אם בקשה אמיתית, שלא יתן הבורא שכרינו בעולם הזה, ולא "נאכל" פירות מעשינו הטובים השמורים לעולם הבא – בעולם הזה. שעל כן, וודאי שראוי לאמרה, כפי שכתב ז"ל. כתב השל״ה הקדוש (מסכת תמיד – […]

תפילה לפרנסה (השל"ה) Read More »