לקט: גודל מעלת התפילה (ב)

על כל דבר צריך להתפלל "ישים כל מגמותיו לה' להתפלל לו על כל צרכיו אפילו דבר קטן או גדול, לא יבצר דבר מה שלא יתפלל בו לה'. אם צריך לעשות שידוך לעצמו או לבניו ובנותיו, יתפלל לה'; לסחורה, יתפלל לה' שיצליחו ויוליכו בדרך הישר. כללו של דבר, אין דבר מה שרצונו לעשות בו היום שלא […]

לקט: גודל מעלת התפילה (ב) Read More »