מעלת וחובת התפילה

קראתי – ויענני! "אם היות שאמרו לעולם יקדים האדם תפילה לצרה, ואף על פי שאני לא קראתיו אלא בהיותי בתוך הצרה – קראתי ויענני, ענני ה', ולא עוד אלא שעם היות שלא ערכתי תפילה ותחנונים ולא התאמצתי, בכל זאת קראתי בקריאה לבד, קראתי ויענני" (מזמור לתודה לרבי שמשון מאוסטרופולי) ואתחנן אל השם – בכל מצב […]

מעלת וחובת התפילה Read More »