שיר נפלא מרבינו הסטייפלר

שיר נפלא, שהוא בעצם תפילה נפלאה, שכתב רבינו הסטייפלר  (רבי יעקב ישראל קנייבסקי) זיע"א, על כריכת המחזור לימים נוראים שלו, תחת הכותרת "שיר אהבה ודבקות להשם יתברך". אלקינו ואלקי אבותינו אויתיך קויתיך מארץ מרחקים. זכרתיך שיחרתיך קראתיך ממעמקים. דרשתיך ביקשתיך ברחובות ובשווקים. אהבתיך איויתיך כאיל על אפיקים. הנני אני עיני ורצוני לך שוכן שחקים. יצרתני […]

שיר נפלא מרבינו הסטייפלר Read More »