תפילת הבנים

תפילת הבנים בערב יום הכיפורים, לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים לברך את הבנים ואת בני המשפחה כפי הנוסח המודפס במחזורים ולהוסיף עוד כהנה וכהנה ברכות ובקשות כפי צחות לשון המברך. עיקר הברכה יהיה שיהיו עובדי ה' כל ימיהם ויתן להם שלום וחיים ארוכים ויזכה לראות מהם בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות כל ימי חייהם, […]

תפילת הבנים Read More »